Kontakt

Lehtonen Konsult AB
Storgatan 11
411 24 Göteborg

Tel: 0735-333400
E-post:

Behöver du karta eller vägbeskrivning för att hitta till oss? Kika på vår sida hos Hitta.se

Lehtonen Konsult AB
är medlemmar av
SRF

Länkar

Bolagsverket
Bolagsverket granskar, registrerar och informerar för ett enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv.
Skatteverket
- Adresser, skatter, kronofogden, folkbokföring, pressmeddelanden.
Sveriges Redovisningskonsulters Förbund
bevakar vad som händer inom redovisnings- och ekonomiområdet.
Bokföringsnämnden
BFN är ett statligt expertorgan med uppgift att utveckla god redovisningssed. Nämnden ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen.